Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
- powstanie i stan obecny.
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu powstał w 1972 roku w wyniku połączenia Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Miarki. Wybudowanie obiektu Szpitala w Opolu zainicjowało rozwój dwóch specjalności medycznych: psychiatrii i neurologii poprzez sukcesywne organizowanie oddziałów dla dorosłych i dzieci, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, działu diagnostyki laboratoryjnej i rehabilitacji.
         W 1981 roku zakończona została budowa pawilonu psychiatrycznego, co pozwoliło na zorganizowanie dwóch oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych posiadających łącznie 126 łóżek.
         Aktualnie Szpital dysponuje 35 łóżkami w Oddziale Neurologii dla Dorosłych "A" i 18 łóżkami w Oddziale Neurologii dla Dorosłych "B" oraz wydzielonymi z oddziałów neurologicznych Oddziałami Udarowymi "A" i "B" po 26 łóżek każdy.
W zakresie psychiatrii dla dorosłych całodobową opiekę zapewniają trzy oddziały:
- Oddział Psychiatrii dla Dorosłych A dysponujący 63 łóżkami z wydzielonym Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego (11 łóżek),
- Oddział Psychiatrii dla Dorosłych B dysponujący 63 łóżkami,
- Oddział Psychiatrii dla Dorosłych C dysponujący 40 łóżkami
W Zespole funkcjonują jedyne w województwie opolskim specjalistyczne oddziały dziecięce:
- Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży (24 łóżka),
- Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (18 łóżek).
 
           Szpital oferuje pacjentom psychiatrycznym możliwość leczenia w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, w Pododdziale Ogólnym (20 miejsc) i w Pododdziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości (10 miejsc).

           Od 15 maja 2009 r. uruchomiono Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, w którym rehabilitację poszpitalną kontynuują pacjenci po przebytym udarze mózgu i urazach mózgowo - czaszkowych.

Pacjenci poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych mają dostęp do nowoczesnej diagnostyki specjalistycznej takiej jak: EMG, EEG, UDP, TCD, USG, RTG, a w systemie całodobowym do MRI i TK.
 
Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną świadczą lekarze danej specjalności w poradniach neurologicznych i psychiatrycznych.
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu od 1992 roku współpracuje z partnerską Kliniką Psychiatryczną Hansa Prinzhorna w Hemer – w Niemczech oraz z Kliniką Psychiatryczną we Lwowie i Szpitalem Psychiatrycznym w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Współpraca dotyczy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, wymiany wzajemnych doświadczeń, staży specjalizacyjnych odbywanych przez pracowników klinik i szpitala.
Możliwość udziału personelu w różnych formach dokształcania w kraju i za granicą ma na celu udoskonalanie i wdrożenie najnowszych metod pracy z chorymi psychicznie. Równolegle z nowoczesną farmakoterapią prowadzone są dla pacjentów treningi behawioralne, muzykoterapia, relaksacja, psychorysunek.
        Pacjenci korzystają z zajęć w pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, rzeźby, świec, tkactwa, natomiast od 2003 roku mogą uczestniczyć w terapeutycznej jeździe konnej.
Od 2004 roku wprowadzone zostały zajęcia z teatru terapeutycznego oraz jogi.
 
Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, świadcząca usługi medyczne na najwyższym poziomie. W Zespole zatrudniamy 31 lekarzy psychiatrów, w tym 19 specjalistów w dziedzinie psychiatrii, pozostali lekarze są w trakcie specjalizacji, 39 lekarzy neurologów, w tym 29 specjalistów w dziedzinie neurologii, pozostali w trakcie specjalizacji. Zatrudniamy również 2 osoby posiadające specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej.
W 159 osobowej grupie zawodowej pielęgniarek 37 uzyskały tytuł specjalistki.
W szpitalu pracuje 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz 16 psychologów w tym 2 specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej. 

Systematycznie poszerzamy zakres swojej aktywności. Rozwijamy działalność medyczną ukierunkowaną na wczesne diagnozowanie, leczenie, rehabilitację i profilaktykę chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Zadania te są realizowane w oparciu o współpracę z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia w dziedzinie neurologii bierzemy aktywny udział w „Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2003 – 2005, 2006 – 2008, 2009, 2010 - 2012 oraz 2013 - 2016 POLCARD ”

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia staży specjalizacyjnych dla lekarzy neurologów i psychiatrów.
 
Od 1996 roku w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, uczestniczyliśmy w tworzeniu nowoczesnego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i standardami światowymi Systemu Rejestracji Zakażeń Szpitalnych, funkcjonującego w naszym Zespole od 2002 roku.
 
Od dnia 12 października 2018 roku szpital nosi nazwę:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
 
      W 2010 roku w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pod nazwą "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" został utworzony Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej, który rozpoczął swoją działalność 17 listopada 2010r.

Projekt został sfinansowany z funduszy:
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu -  8 %,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - 46,13 %,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 45,87 %.
 
Głównym celem działalności Ośrodka jest terapia polegająca na przywróceniu prawidłowego krążenia mózgowego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu oraz zmniejszenie ryzyka niepożądanych deficytów neurologicznych.
Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i aparatury medycznej realizuje wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów radiologii, chirurgii naczyniowej i anestezjologii oraz pielęgniarek specjalistek i techników elektroradiologii.
 
Z dniem 1 stycznia 2011r. w ramach Oddziałów Neurologii dla Dorosłych A i B zostały utworzone Oddziały Udarowe, dysponujące łącznie 52 łóżkami.
 
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2011
  przez: Andrzej Kijek
 • opublikowano:
  05-06-2011 15:48
  przez: Marta Kubiak
 • zmodyfikowano:
  16-10-2018 07:42
  przez: Andrzej Kijek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im Św Jadwigi w Opolu
  odwiedzin: 20946
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×