Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i Rejestry

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu jest Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej wpisanym do rejestru pod numerem:
000000009416

w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS 0000007719

 

w Głównym Urzędzie Statystycznym:

REGON 000294303


Numer Identyfikacji Podatkowej Szpitala:
754-18-73-654

 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr zarządzeń.
2. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych.
3. Rejestr umów.
4. Rejestr skarg i wniosków.
5. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
6. Rejestr kontroli.
7. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
8. Rejestr postępowań przetargowych.
9. Ewidencja pacjentów leczonych w WSZN im. św. Jadwigi.
10 Ewidencja finansowo - księgowa.
11. Ewidencja kadrowo - płacowa.

Archiwum dokumentacji medycznej

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.).

Udostępnianie dokumentacji

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszenie informacji w Zespole w miejscu ogólnie dostępnym,
- udostępnienie na pisemny wniosek osoby żądającej informacji.

Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2012
  przez: Piotr Pasternak
 • opublikowano:
  17-04-2012 13:37
  przez: Marta Kubiak
 • zmodyfikowano:
  16-10-2018 08:04
  przez: Andrzej Kijek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im Św Jadwigi w Opolu
  odwiedzin: 8036
Dane jednostki:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu
45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
NIP: 7541873654 REGON: 000294303

Dane kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna.: 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć: 77 54 14 110 lub 111 fax: 77 54 14 237
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×